Kansas City metropolitan area is 10 hours 30 minutes behind Chennai

Chennai
IST (UTC+0530)
06:32:23 PM
Fri, 04/10/20

Flying Time

The two places are 14187 kilometers apart.

A non-stop flight will take about 17 hours 44 minutes.

Kansas City metropolitan area & Chennai - Hour by Hour Time Difference Check List

Kansas City metropolitan area 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Chennai 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30 00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30
Chennai 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Kansas City metropolitan area 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30 00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30

Kansas City metropolitan area & Chennai - Time Differece During 2020

Time Difference Start Time End Time Time Zone of Kansas City metropolitan area Time Zone of Chennai
-12 hour 30 minutes 01/01/20
00:00:00 UTC
03/08/20
08:00:00 UTC
CST (UTC-0600) IST (UTC+0530)
-11 hour 30 minutes 03/08/20
08:00:00 UTC
11/01/20
07:00:00 UTC
CDT (UTC-0500) IST (UTC+0530)
-12 hour 30 minutes 11/01/20
07:00:00 UTC
01/01/21
00:00:00 UTC
CST (UTC-0600) IST (UTC+0530)

Kansas City metropolitan area & Chennai - Time Differece During 2021

Time Difference Start Time End Time Time Zone of Kansas City metropolitan area Time Zone of Chennai
-12 hour 30 minutes 01/01/21
00:00:00 UTC
03/14/21
08:00:00 UTC
CST (UTC-0600) IST (UTC+0530)
-11 hour 30 minutes 03/14/21
08:00:00 UTC
11/07/21
07:00:00 UTC
CDT (UTC-0500) IST (UTC+0530)
-12 hour 30 minutes 11/07/21
07:00:00 UTC
01/01/22
00:00:00 UTC
CST (UTC-0600) IST (UTC+0530)