Batam is 4 hours ahead of Kiev

Batam
WIB (UTC+0700)
03:08:31 PM
Fri, 04/10/20
Kiev
EEST (UTC+0300)
11:08:31 AM
Fri, 04/10/20

Flying Time

The two places are 8755 kilometers apart.

A non-stop flight will take about 10 hours 56 minutes.

Batam & Kiev - Hour by Hour Time Difference Check List

Batam 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Kiev 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Kiev 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Batam 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00

Batam & Kiev - Time Differece During 2020

Time Difference Start Time End Time Time Zone of Batam Time Zone of Kiev
5 hours 01/01/20
00:00:00 UTC
03/29/20
01:00:00 UTC
WIB (UTC+0700) EET (UTC+0200)
4 hours 03/29/20
01:00:00 UTC
10/25/20
01:00:00 UTC
WIB (UTC+0700) EEST (UTC+0300)
5 hours 10/25/20
01:00:00 UTC
01/01/21
00:00:00 UTC
WIB (UTC+0700) EET (UTC+0200)

Batam & Kiev - Time Differece During 2021

Time Difference Start Time End Time Time Zone of Batam Time Zone of Kiev
5 hours 01/01/21
00:00:00 UTC
03/28/21
01:00:00 UTC
WIB (UTC+0700) EET (UTC+0200)
4 hours 03/28/21
01:00:00 UTC
10/31/21
01:00:00 UTC
WIB (UTC+0700) EEST (UTC+0300)
5 hours 10/31/21
01:00:00 UTC
01/01/22
00:00:00 UTC
WIB (UTC+0700) EET (UTC+0200)