Emblem:

Country: New Zealand

Capital: Wellington

DST periods of New Zealand (2020 ~ 2021)

Year Date Type
2020 2020-4-5 End of DST
2020-9-27 Start of DST

Time zones currently being used in New Zealand

New Zealand is currently using 1 time zone NZDT

Offset Time Zone Example City Current Time
UTC +13:00 NZDT Auckland 19:47 Sun, 2020-01-26

Time zones to be used in New Zealand

Offset Time Zone Commences
UTC +12:00 NZST 2020-04-05

Time of Cities in New Zealand

NZDT (UTC +13:00)

City Time
Auckland 19:47 Sun, 2020-01-26
Fox Glacier 19:47 Sun, 2020-01-26
Wellington 19:47 Sun, 2020-01-26
Christchurch 19:47 Sun, 2020-01-26
Hamilton 19:47 Sun, 2020-01-26
Napier-Hastings Urban Area 19:47 Sun, 2020-01-26
Tauranga 19:47 Sun, 2020-01-26
Dunedin 19:47 Sun, 2020-01-26
Curio Bay 19:47 Sun, 2020-01-26
Rotorua 19:47 Sun, 2020-01-26
Timaru 19:47 Sun, 2020-01-26
Queenstown 19:47 Sun, 2020-01-26
Oamaru 19:47 Sun, 2020-01-26
Greymouth 19:47 Sun, 2020-01-26
Motueka 19:47 Sun, 2020-01-26
City Time
Wanaka 19:47 Sun, 2020-01-26
Matamata 19:47 Sun, 2020-01-26
Papatowai 19:47 Sun, 2020-01-26
Te anau 19:47 Sun, 2020-01-26
Hokitika 19:47 Sun, 2020-01-26
Waimate 19:47 Sun, 2020-01-26
Arrowtown 19:47 Sun, 2020-01-26
Kaikoura 19:47 Sun, 2020-01-26
New plymouth 19:47 Sun, 2020-01-26
Franz Josef 19:47 Sun, 2020-01-26
Paihia 19:47 Sun, 2020-01-26
Picton 19:47 Sun, 2020-01-26
Invercargill 19:47 Sun, 2020-01-26
Manapouri 19:47 Sun, 2020-01-26
Owaka 19:47 Sun, 2020-01-26

Geographic Location of New Zealand